Geoportal Luzino - wejherowski - Obszary chronione Luzino - wejherowski

Obszary chronione Luzino - wejherowski

Ochrona przyrody w Luzinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Luzinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Luzina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Luzina

obszar chronionego krajobrazu
 • Pradoliny Redy-Łeby: 2604.0 ha
 • Doliny Łeby: 1532.0 ha
park krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina: 1110.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Górnej Łeby: 131.0 ha
użytek ekologiczny
 • Wołowe Uroczysko: 5.2 ha
 • Bielawa: 3.5 ha
 • Robakowski Moczar: 2.0 ha
 • Luziński Moczar: 1.8 ha
 • Torfowisko w Zielonym Dworze: 0.96 ha
 • Źródła Jadwigi: 0.3 ha
 • Stara Łąka: 0.27 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Lęborskie: 130.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Luzino

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: