Obszary chronione Stara Biała - płocki

Ochrona przyrody w Starej Białej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Starej Białej? Sprawdź aktualne statystyki dla Starej Białej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Starej Białej

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 211.0 ha
park krajobrazowy
 • Brudzeński Park Krajobrazowy - otulina: 1243.0 ha
 • Brudzeński Park Krajobrazowy: 906.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 413: 2.3 ha
 • użytek 411: 1.1 ha
 • użytek 631: 0.88 ha
 • użytek 416: 0.67 ha
 • użytek 632: 0.56 ha
 • użytek 414: 0.46 ha
 • użytek 417: 0.42 ha
 • użytek 412: 0.36 ha
 • użytek 415: 0.26 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Sikórz: 0.07 ha
rezerwat
 • Brwilno: 49.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stara Biała

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: