Obszary chronione Płock

Ochrona przyrody w Płocku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Płocku? Sprawdź aktualne statystyki dla Płocka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Płocka

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 1489.0 ha
  • Gostynińsko-Gąbiński: 0.09 ha
park krajobrazowy
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 321.0 ha
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kampinoska Dolina Wisły: 427.0 ha
  • Uroczyska Łąckie: 2.9 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Jar Rzeki Brzeźnicy: 134.0 ha
  • Jar Rzeki Rosicy: 30.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 578.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Płock

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: