Obszary chronione Rutki - zambrowski

Ochrona przyrody w Rutkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rutkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Rutek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rutek

park krajobrazowy
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - otulina: 1810.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 632.0 ha
  • Ostoja Narwiańska:
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 628.0 ha
rezerwat
  • Bagno Wizna II: 80.0 ha
  • Bagno Wizna I: 37.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bagno Wizna: 8013.0 ha
  • Ostoja Biebrzańska: 0.33 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rutki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: