Obszary chronione Śliwice - tucholski

Ochrona przyrody w Śliwicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Śliwicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Śliwic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Śliwic

obszar chronionego krajobrazu
 • Śliwicki: 10086.0 ha
 • Borów Tucholskich: 92.0 ha
park krajobrazowy
 • Tucholski Park Krajobrazowy - otulina: 7090.0 ha
 • Tucholski Park Krajobrazowy: 4939.0 ha
 • Wdecki Park Krajobrazowy: 290.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 18.0 ha
 • : 18.0 ha
 • : 9.5 ha
 • : 8.0 ha
 • : 7.6 ha
 • : 7.2 ha
 • : 6.5 ha
 • : 5.3 ha
 • : 4.9 ha
 • : 4.1 ha
 • : 3.7 ha
 • : 3.6 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.3 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • "Rucał": 1.7 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.96 ha
 • : 0.93 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.88 ha
 • : 0.86 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.71 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.24 ha
 • :
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kościół w Śliwicach: 0.11 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Rzeka Prusina: 211.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 17471.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Śliwice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: