Geoportal Osiek - starogardzki - Obszary chronione Osiek - starogardzki

Obszary chronione Osiek - starogardzki

Ochrona przyrody w gminie Osiek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Osiek? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Osiek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Osiek

obszar chronionego krajobrazu
 • Borów Tucholskich: 15257.0 ha
 • Wschodni Borów Tucholskich: 0.28 ha
park krajobrazowy
 • Wdecki Park Krajobrazowy: 5.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Sandr Wdy: 1462.0 ha
 • Krzewiny: 267.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Jezioro Udzierz: 231.0 ha
 • Zdrojno: 171.0 ha
 • Jezioro Udzierz - otulina: 133.0 ha
 • Krzywe Koło w Pętli Wdy: 10.0 ha
 • Czapli Wierch: 5.1 ha
 • Kuźnica: 0.05 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 15611.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Osiek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: