Obszary chronione Szemud - wejherowski

Ochrona przyrody w Szemudzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szemudzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Szemuda, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szemuda

park krajobrazowy
  • Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina: 7688.0 ha
  • Trójmiejski Park Krajobrazowy: 1635.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Mechowiska Zęblewskie: 108.0 ha
  • Pełcznica: 52.0 ha
użytek ekologiczny
  • Śmieszka w Bojanie: 9.4 ha
  • Okuniewskie Łąki: 4.9 ha
  • Okoniewko: 0.97 ha
rezerwat
  • Pełcznica: 3.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: