Obszary chronione Linia - wejherowski

Ochrona przyrody w Lini

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lini? Sprawdź aktualne statystyki dla Lini, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lini

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Łeby: 2283.0 ha
 • Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka: 9.8 ha
park krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy: 1680.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Górnej Łeby: 1034.0 ha
 • Białe Błoto: 38.0 ha
 • Kurze Grzędy: 1.2 ha
użytek ekologiczny
 • Bór w Betlejem: 8.4 ha
 • Torfowisko w Strzepczu: 5.2 ha
 • Dargolewski Moczar: 4.8 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Łeby w KPK: 756.0 ha
 • Rynna Potęgowska: 271.0 ha
rezerwat
 • Żurawie Błota: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Mirachowskie: 295.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: