Obszary chronione Tyrawa Wołoska - sanocki

Ochrona przyrody w Tyrawie Wołoskiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tyrawie Wołoskiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Tyrawy Wołoskiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tyrawy Wołoskiej

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.05 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych: 6925.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Góry Słonne: 4675.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 5.6 ha
  • : 3.5 ha
  • : 0.56 ha
  • : 0.22 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Słonne: 6925.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Tyrawa Wołoska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: