Obszary chronione Wicko - lęborski

Ochrona przyrody w Wicku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wicku? Sprawdź aktualne statystyki dla Wicka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wicka

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadmorski: 1.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Słowińska: 2250.0 ha
 • Mierzeja Sarbska: 784.0 ha
 • Górkowski Las: 99.0 ha
użytek ekologiczny
 • Krakulice: 31.0 ha
park narodowy
 • Słowiński Park Narodowy - otulina: 11318.0 ha
 • Słowiński Park Narodowy: 2252.0 ha
rezerwat
 • Las Górkowski: 99.0 ha
 • Nowe Wicko: 25.0 ha
 • Mierzeja Sarbska: 17.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Pobrzeże Słowińskie: 2252.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: