Geoportal Łęczyce - wejherowski - Obszary chronione Łęczyce - wejherowski

Obszary chronione Łęczyce - wejherowski

Ochrona przyrody w Łęczycach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łęczycach? Sprawdź aktualne statystyki dla Łęczyc, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łęczyc

obszar chronionego krajobrazu
 • Pradoliny Redy-Łeby: 11997.0 ha
 • Doliny Łeby: 1594.0 ha
 • Choczewsko-Saliński: 1230.0 ha
 • Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka: 12.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Górnej Łeby: 161.0 ha
 • Jeziora Choczewskie: 49.0 ha
użytek ekologiczny
 • Dwojaczki: 14.0 ha
 • Łęczycki Moczar: 6.7 ha
 • Diabelski Opar: 6.2 ha
 • Wysokie: 5.4 ha
 • Źródliskowa Łąka: 4.6 ha
 • Zolnica: 3.0 ha
 • Kacza Łąpa: 2.6 ha
 • Staw Samotnika: 2.3 ha
 • Źródliska Redy: 2.2 ha
 • Torfowisko w Rozłazinku: 1.4 ha
 • Maluszek: 1.4 ha
 • Brzeziński Moczar: 1.1 ha
 • Żurawia Łąka: 1.1 ha
 • Leśne Bagienko: 0.66 ha
 • Bagienko: 0.36 ha
rezerwat
 • Paraszyńskie Wąwozy: 55.0 ha
 • Wielistowskie Źródliska: 12.0 ha
 • Pużyckie Łęgi - otulina: 9.6 ha
 • Pużyckie Łęgi: 5.2 ha
 • Wielistowskie Łęgi: 2.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Lęborskie: 3219.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łęczyce

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: