Obszary chronione Nowa Wieś Lęborska - lęborski

Ochrona przyrody w Nowej Wsi Lęborskiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowej Wsi Lęborskiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowej Wsi Lęborskiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowej Wsi Lęborskiej

obszar chronionego krajobrazu
  • Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka: 5542.0 ha
  • Pradoliny Redy-Łeby: 23.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łebskie Bagna: 212.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.22 ha
  • : 0.07 ha
  • :
rezerwat
  • Łebskie Bagno - otulina: 126.0 ha
  • Łebskie Bagno: 111.0 ha
  • Czarne Bagno: 102.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: