Obszary chronione Wizna - łomżyński

Ochrona przyrody w Wiznie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wiznie? Sprawdź aktualne statystyki dla Wizny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wizny

park krajobrazowy
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi - otulina: 1953.0 ha
  • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi: 355.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 2051.0 ha
  • Ostoja Narwiańska: 1138.0 ha
  • Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie:
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 1818.0 ha
  • Biebrzański Park Narodowy: 27.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bagno Wizna: 2269.0 ha
  • Ostoja Biebrzańska: 1263.0 ha
  • Przełomowa Dolina Narwi: 357.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Zawady