Geoportal Zawady - białostocki - Obszary chronione Zawady - białostocki

Obszary chronione Zawady - białostocki

Ochrona przyrody w Zawadach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zawadach? Sprawdź aktualne statystyki dla Zawad, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zawad

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 753.0 ha
  • Ostoja Narwiańska: 253.0 ha
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 20.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bagno Wizna: 3668.0 ha
  • Ostoja Biebrzańska: 550.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zawady

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: