Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zielonki - krakowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Zielonki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Zielonkach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Zielonkach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Zielonki

Sprawdź MPZP Zielonki dla dowolnej działki w Zielonkach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXIV/8/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 39  w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce (rejon dawnej jednostki wojskowej)
  Numer uchwały: XXIV/8/2017
  Data uchwalenia: 2017-02-02
 • Uchwała Nr XXIV/6/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy zielonki nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice
  Numer uchwały: XXIV/6/2017
  Data uchwalenia: 2017-02-02
 • Uchwała Nr XXIV/7/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 14 w granicach administracyjnych miejscowości Przybysławice
  Numer uchwały: XXIV/7/2017
  Data uchwalenia: 2017-02-02
 • UCHWAŁA Nr VII/22/2011 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZIELONKI NR 08, W GRANICACH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE, DLA DZIAŁKI NR 428/2, W ZAKRESIE TERENU BUDOWLANEGO OZNACZONEGO SYMBOLEM 08.MNI.2., UCHWALONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY ZIELONKI NR IV/21/2007 Z DNIA 18.01.2007 ROKU
  Numer uchwały: VII/22/2011
  Data uchwalenia: 2011-06-02
 • chwała Nr IX/55/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki Nr 06 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki
  Numer uchwały: IX/55/2007
  Data uchwalenia: 2007-06-21
 • Uchwała Nr IV/23/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 35 w granicach administracyjnych miejscowości Zielonki rejon granicy z miastem Kraków
  Numer uchwały: IV/23/2007
  Data uchwalenia: 2007-01-18

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Zielonki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: