Obszary chronione Dragacz - świecki

Ochrona przyrody w Dragaczu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dragaczu? Sprawdź aktualne statystyki dla Dragacza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dragacza

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodni Borów Tucholskich: 3398.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 11083.0 ha
 • Chełmiński Park Krajobrazowy: 50.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.5 ha
 • : 3.4 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.97 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.14 ha
 • : 0.03 ha
rezerwat
 • Jezioro Fletnowskie: 25.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1703.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dragacz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: