Obszary chronione Baruchowo - włocławski

Ochrona przyrody w Baruchowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Baruchowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Baruchowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Baruchowa

park krajobrazowy
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 6911.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Błota Kłócieńskie: 2089.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 18.0 ha
 • : 6.9 ha
 • : 6.2 ha
 • : 4.5 ha
 • : 3.9 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.3 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.96 ha
 • : 0.6 ha
rezerwat
 • Olszyny Rakutowskie: 176.0 ha
 • Grodno: 132.0 ha
 • Jazy:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Błota Rakutowskie: 2573.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Baruchowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: