Obszary chronione Nowy Duninów - płocki

Ochrona przyrody w Nowym Duninowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowym Duninowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowego Duninowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowego Duninowa

park krajobrazowy
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 11373.0 ha
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 1134.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Łąckie: 516.0 ha
 • Dolina Skrwy Lewej: 98.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 385: 8.2 ha
 • użytek 367: 5.1 ha
 • użytek 381: 4.5 ha
 • użytek 356: 4.1 ha
 • użytek 383: 3.3 ha
 • użytek 374: 3.0 ha
 • użytek 351: 2.4 ha
 • użytek 373: 2.3 ha
 • użytek 359: 2.0 ha
 • użytek 368: 1.9 ha
 • użytek 382: 1.6 ha
 • użytek 372: 1.3 ha
 • użytek 349: 1.2 ha
 • użytek 377: 0.99 ha
 • użytek 360: 0.81 ha
 • użytek 369: 0.78 ha
 • użytek 388: 0.74 ha
 • użytek 348: 0.68 ha
 • użytek 353: 0.67 ha
 • użytek 358: 0.58 ha
 • użytek 357: 0.58 ha
 • użytek 371: 0.54 ha
 • użytek 384: 0.52 ha
 • użytek 350: 0.51 ha
 • użytek 390: 0.5 ha
 • użytek 355: 0.48 ha
 • użytek 365: 0.43 ha
 • użytek 354: 0.41 ha
 • użytek 375: 0.4 ha
 • użytek 364: 0.26 ha
 • użytek 370: 0.25 ha
 • użytek 363: 0.24 ha
 • użytek 378: 0.18 ha
 • użytek 362: 0.13 ha
 • użytek 380: 0.12 ha
 • użytek 379: 0.11 ha
 • użytek 376: 0.09 ha
 • użytek 352: 0.08 ha
 • użytek 366: 0.08 ha
 • użytek 361: 0.04 ha
rezerwat
 • Jastrząbek: 459.0 ha
 • Kresy: 180.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jezioro Sendeń: 27.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowy Duninów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: