Obszary chronione Włocławek - włocławski

Ochrona przyrody w gminie Włocławek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Włocławek? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Włocławek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Włocławek

park krajobrazowy
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 10071.0 ha
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 1847.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 12.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 8.5 ha
 • : 7.7 ha
 • : 7.5 ha
 • : 7.4 ha
 • : 5.4 ha
 • : 4.9 ha
 • : 4.4 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.5 ha
 • : 3.5 ha
 • : 2.9 ha
 • : 2.0 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.95 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.3 ha
rezerwat
 • Gościąż: 226.0 ha
 • Dębice: 42.0 ha
 • Wójtowski Grąd: 3.5 ha
 • Jazy: 2.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Żwirownia Skoki: 167.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Włocławek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: