Obszary chronione Cewice - lęborski

Ochrona przyrody w Cewicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Cewicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Cewic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Cewic

obszar chronionego krajobrazu
 • Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka: 10105.0 ha
park krajobrazowy
 • Kaszubski Park Krajobrazowy: 7.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Karwickie Źródliska: 372.0 ha
 • Dolina Łupawy: 287.0 ha
 • Białe Błoto: 5.8 ha
użytek ekologiczny
 • Storczykowa Łąka: 5.1 ha
 • Sarnia Łąka: 4.2 ha
 • Łąka nad Jeziorem Oskowskim: 4.1 ha
 • Karwicka Łąka: 3.1 ha
 • Marglowa Łąka: 2.6 ha
 • Oskowskie Szuwary: 2.4 ha
 • Długa Łączka: 2.3 ha
 • Rozlewiska Jeziora Święte: 1.9 ha
 • Trójkątna Łączka: 1.8 ha
 • Ciągi Słonek: 1.6 ha
 • Nad Grążelowym Jeziorem: 1.5 ha
 • Łąka nad Torowiskiem: 0.45 ha
 • Nad Rzeką Unieszynką: 0.34 ha
 • Wąska Łączka: 0.21 ha
 • Torfowa Łąka: 0.19 ha
rezerwat
 • Karwickie Źródliska - otulina: 36.0 ha
 • Karwickie Źródliska: 3.2 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Rynna Kamienicka: 4.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: