Geoportal Łysomice - toruński - Obszary chronione Łysomice - toruński

Obszary chronione Łysomice - toruński

Ochrona przyrody w Łysomicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łysomicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Łysomic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łysomic

obszar chronionego krajobrazu
  • Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej: 2890.0 ha
  • Doliny Drwęcy: 391.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.0 ha
  • : 1.0 ha
  • : 0.58 ha
  • : 0.44 ha
  • : 0.36 ha
  • : 0.28 ha
rezerwat
  • Las Piwnicki: 37.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łysomice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: