Geoportal Jeżewo - świecki - Obszary chronione Jeżewo - świecki

Obszary chronione Jeżewo - świecki

Ochrona przyrody w Jeżewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jeżewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jeżewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jeżewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodni Borów Tucholskich: 7640.0 ha
 • Świecki: 216.0 ha
 • Jezioro Stelchno: 195.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 924.0 ha
 • Wdecki Park Krajobrazowy: 361.0 ha
 • Wdecki Park Krajobrazowy - otulina: 202.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Sandr Wdy: 98.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 15.0 ha
 • : 13.0 ha
 • : 9.8 ha
 • : 9.3 ha
 • : 8.9 ha
 • : 8.8 ha
 • : 6.8 ha
 • : 5.5 ha
 • : 5.5 ha
 • : 3.7 ha
 • : 3.7 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.01 ha
 • :
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Rzeki Sobińska Struga: 50.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 6349.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jeżewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: