Obszary chronione Płaska - augustowski

Ochrona przyrody w Płaskiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Płaskiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Płaskiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Płaskiej

obszar chronionego krajobrazu
  • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 23874.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Augustowska: 37268.0 ha
rezerwat
  • Kuriańskie Bagno: 790.0 ha
  • Starożyn: 298.0 ha
  • Perkuć: 208.0 ha
  • Mały Borek: 90.0 ha
  • Stara Ruda: 29.0 ha
  • Jezioro Kalejty: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Augustowska: 37268.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Płaska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: