Obszary chronione Parchowo - bytowski

Ochrona przyrody w Parchowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Parchowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Parchowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Parchowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Gowidliński: 139.0 ha
 • Lipuski: 7.2 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi: 6.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Stropnej: 906.0 ha
 • Dolina Słupi: 438.0 ha
 • Jeziorka Chośnickie: 215.0 ha
 • Jeziora Kistowskie: 29.0 ha
 • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy: 2.5 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Żukowskie: 139.0 ha
 • Grabowskie Jeziorko: 3.5 ha
 • Jezioro Bobrzenica: 2.1 ha
 • : 0.94 ha
rezerwat
 • Jeziorka Chośnickie: 218.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 506.0 ha
 • Dolina Słupi: 8.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Parchowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: