Obszary chronione Sulęczyno - kartuski

Ochrona przyrody w Sulęczynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sulęczynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sulęczyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sulęczyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Gowidliński: 8861.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jeziora Kistowskie: 245.0 ha
  • Dolina Słupi: 190.0 ha
  • Mechowiska Sulęczyńskie: 46.0 ha
  • Jeziorka Chośnickie: 0.03 ha
użytek ekologiczny
  • Żurawie Krzyki: 3.5 ha
rezerwat
  • Mechowiska Sulęczyńskie - otulina: 41.0 ha
  • Mechowiska Sulęczyńskie: 23.0 ha
  • Jeziorka Chośnickie: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sulęczyno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: